Call now to find out how: 25587463
Optimize your business through...OPTIMUM !   


Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)


Με βάση τον περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμο 29(Ι)/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (καύσιμα, εκρηκτικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, τοξικά επικίνδυνα χημικά κλπ) υποχρεούνται να έχουν συμβάσεις συνεργασίας κατατεθειμένες στις αρμόδιες υπηρεσίες με Πιστοποιημένους ΣΑΜΕΕ.

ΣΑΜΕΕ είναι ο Συμβούλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων. Αρμοδιότητα του ΣΑΜΕΕ είναι να εξετάζει την εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων, να συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες αποθήκευσης και μεταφοράς και να μεριμνά για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων προς τις Αρχές.
Σύμβουλος της OPTIMUM έχει την γνώση, εμπειρία αλλά και εξουσιοδότηση από το Τμήμα Οδικών Μεταδορών για να βοηθήσει τις Κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να διαχειρισθούν ουσιαστικά τα θέματα ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Η ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων αφορά θέματα ασφάλειας στα φορτηγά οχήματα και στις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία , είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα τους περιλαμβάνει οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του εκτελεί τακτικούς ελέγχους για θέματα ασφάλειας στα φορτηγά οχήματα και στις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων της επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα ελέγχει τα εξής ζητήματα :

  • Γενικά μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.
  • Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Γενικοί όροι μεταφοράς και αποθήκευσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Ενδείξεις και ετικέτες μεταφοράς.
  • Επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών και του προσωπικού φορτοεκφόρτωσης.
  • Έγγραφα πορείας και πιστοποιητικά μεταφοράς.
  • Σύνταξη οδηγιών ασφάλειας.
  • Επίσης έχει την υποχρέωση να συντάσσει ετήσια αναφορά προς τη διοίκηση της επιχείρησης ως προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων την οποία κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Οι αναφορές φυλάσσονται επί πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση των Κυπριακών αρχών, κατόπιν αίτησής τους.


Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο Σύμβουλος Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων είναι ο τεχνικός επιστήμονας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης και άδεια άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων από το ΤΟΜ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων ΣΑΜΕΕ  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η απασχόληση του, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, δεν απαιτεί παρουσία σε καθορισμένο χρόνο. Ο χρόνος απασχόλησης του καθορίζεται από τους εμπλεκόμενους με βάση το μέγεθος και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών της εκάστοτε επιχείρησης.

Διαθέτουμε τα σχετικά πιστοποιητικά Εκπαίδευσης και άδειας άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων.  

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων χημικών εμπορευμάτων (ADR)