Ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα 


Η OPTIMUM διεξάγει ενδοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς οργάνωσης, διαχείρισης συστημάτων και χρηματοοικονομικών. Τα σεμινάρια αυτά έχουν εγκριμένη από την ΑνΑΔ προδιαγραφή και μπορούν να γίνουν σε χρόνο που εξυπηρετεί τον εργαζόμενο και την επιχείρηση σας. Όλοι όσοι επιτυχώς συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πάρουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, όπου θα τονίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 


Τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν την καλύτερη επιλογή εάν στην επιχείρηση απασχολείτε εργαζομένους που συμμετέχουν σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα όπως: Στελέχωση επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  Έκτακτο σχέδιο στήριξης της απασχόλησης με εξατομικευμένη κατάρτιση ανέργων στις επιχειρήσεις, Έκτακτο σχέδιο επιμόρφωσης ανέργων, Σχέδιο προώθησης της καινοτομίας στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, Αντικατάσταση θέσεων εργασίας κ.α. 


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αποταθείτε άμεσα κοντά μας για να σας υποβάλουμε την προσφορά μας καθώς και για να υπολογίσουμε το ποσό που δικαιούστε σαν επιχορήγηση από την ΑνΑΔ για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Απλά ενημερώστε μας για: 

 • Όνομα επιχείρησης 
 • Τομέας δραστηριοποίησης
 • Συνολικός αριθμός εργοδοτουμένων 
 • Αριθμός εργοδοτουμένων που θα εκπαιδευτούν 
 • Χώρος που θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση


Οι προδιαγραφές των ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων μας έχουν εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και για τις δικαιούχες επιχειρήσεις μέρος του κόστους συμμετοχής θα καλυφθεί από την ΑνΑΔ εφόσον συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα.


Πιο κάτω παραθέτουμε ένα κατάλογο με μερικές θεματικές ενότητες κατάρτισης που πραγματοποιούμε: 

 • Ποιοτική βελτίωση στην παραγωγή 
 • Κατανόηση φιλοσοφίας, απαιτήσεων και ωφελημάτων ISO 9001 
 • Τεκμηρίωση και Εφαρμογή συστήματος ISO 9001 
 • Εσωτερικοί Επιθεωρητές ISO 9000 
 • Lead Auditors for ISO 9000 
 • Τρόφιμα και ιχνηλασία 
 • Βασική εκπαίδευση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 
 • Εκπαίδευση σε διαδικασίες HACCP 
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή συστήματος HACCP 
 • ISO 22000, Αρχές διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 
 • Εσωτερικοί Επιθεωρητές ISO 22000 
 • Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) για επιχειρήσεις τροφίμων 
 • Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) για Φαρμακοβιομηχανίες 
 • ISO 14001, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
 • OHSAS 18000, Ασφάλεια και υγεία στην εργασία 
 • Ασφαλή Οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων 
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας 
 • Αντιμετώπιση τρωκτικών και εντόμων υγειονομικής σημασίας 
 • ISO 27001 - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Οργάνωση και Διαχείριση στον χώρο εργασίας
 • Εσωτερικός Έλεγχος για ΜΗ Ελεγκτές 
 • Λογιστική για μη Λογιστές 
 • Λογιστική για Διευθυντικά Στελέχη (AccountingforManagers) 
 • Ότι πρέπει να γνωρίζετε για το κεφάλαιο κίνησης (WorkingCapitalAnalysis) 
 • Το BusinessPlan και ο Οικονομικός Προγραμματισμός της Επιχείρησης 
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης μέσω Δεικτών 
 • Σεμινάριο Εφαρμογής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης με το Excel 
 • Εισπράξεις για πιο αποτελεσματικό cashflowplanning 


Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μαζί με συνεργάτες μας να ετοιμάσουμε αρκετά άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα για Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Διεύθυνση, Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς και πιο εξειδικευμένα όπως Ασφάλεια Πληροφοριών βάση του ISO 17799, Στρατηγικός προγραμματισμός κ.α. 


Στην OPTIMUM προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε τους πελάτες μας και να παρέχουμε προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το θεματολόγιο μας εμπλουτίζεται συνεχώς έτσι που να συμβαδίζει με τις εκάστοτε αλλαγές και εξελίξεις. 


Πιστεύουμε ότι η κατάρτιση είναι αποτελεσματικότερη όταν είναι σχεδιασμένη με βάση τις δραστηριότητες του πελάτη. Γι΄ αυτό επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας και να σχεδιάζουμε περιεκτικές σειρές εκπαιδευτικών προγραμμάτων τις οποίες το προσωπικό να αφομοιώνει στον βέλτιστο βαθμό.

Υλοποιηθέμτα εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορους πελάτες...

Για να δείτε φωτογραφίες από προηγούμενα σεμινάρια μας πατήστε στο εικονίδιο Hightlights of courses.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα

Optimize your business through...OPTIMUM !   
Call now to find out how: 25587463