Ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου , κατά την 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση του που διεξήχθη στις 29 Ιουνίου 2011 δια χειρός της Γενικής Ελέκτριας της Κυπριακής Δημοκρατίας βράβευσε την Διευθύντρια της OPTIMUM κυρία Μάχη Χριστοφόρου με αναμνηστική πλακέττα.

Δείτε την σχετική αναφορά στο 15ο Ενηερωτικό δελτίο του Συνδέσου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου.

Call now to find out how: 25587463
Optimize your business through...OPTIMUM !