Επόμενα προγραματισθέντα πολυεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα


Πιο κάτω παρατίθενται τα επόμενα προγραματισθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού μας. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον τίτλο των προγραμμάτων που σας ενδιαφέρουν:

Εφαρμογή σύγχρονων αρχών Διοίκησης και διαχείρισης Ποιότητας 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των περισσοτέρων επιχειρήσεων είναι ταυτισμένα με την ικανοποίηση των πελατών τους. Σε μια προσπάθεια αύξησης αυτής της ικανοποίησης καθώς και περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι Κυπριακές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη βελτίωσης ακόμη περισσότερο της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους αλλά και της παραγωγικότητας τους. 

Έχουν ανάγκη δηλαδή οι Κυπριακές επιχειρήσεις, από την κατανόηση των αρχών που στηρίζονται τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης καθώς και γενικής γνώσης για να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συστήματα με προσέγγιση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να έχουν τα αναμενόμενα οφέλη. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών και υπεύθυνους διαχείρισης συστημάτων που χρειάζονται να αποκτήσουν γνώσεις στην υιοθέτηση των σύγχρονων αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

12 Νοεμβρίου 2016 στην Λεμεσό
Περισσότερα για το αναλυτικό πρόγρμμα και το κόστος ... πατήστε εδώ ...Λογιστική για μη λογιστές 
Ημερομηνία: 14 και 17 Δεκεμβρίου 2016  στην Λεμεσό. 
Πως θα επηρέαζαν τις αποφάσεις στελεχών οι γνώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των τμημάτων τους; 
Είναι σημαντική η παρακολούθηση και η ερμηνεία των λογιστικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας μιας επιχείρησης, από όλα τα στελέχη της ακόμα κι αν αυτά δεν είναι εξειδικευμένα με τον τομέα της λογιστική;
Περισσότερα εδώ...Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας OHSAS 18001 
Οι Κυπριακές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη: 

  • βελτίωσης των συνθηκών που επηρεάζουν την ευεξία των εργαζομένων, των εργολάβων, των επισκεπτών και οποιονδήποτε άλλων προσώπων στο χώρο εργασίας.
  • ενίσχυσης της κατάρτισης των εργαζομένων που εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας και υγείας δίνοντας τους περισσότερη γνώση όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια.
  • ενημέρωσης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τις νομοθεσίες περί ασφάλειας και υγείας
  • δημιουργίας ευσυνείδητων ατόμων τα οποία θα συμβάλουν και θα προτείνουν μια πιο σωστή και ασφαλή νοοτροπία στους χώρους εργασίας τους. 

Έχουν ανάγκη δηλαδή οι Κυπριακές επιχειρήσεις, από την κατανόηση των αρχών που στηρίζεται το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας OHSAS 18001:2007 ώστε με την κατάλληλη καθοδήγηση να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το δικό τους σύστημα και να έχουν τα αναμενόμενα οφέλη. 


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη οργανισμών, τμηματάρχες, διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδάρχες, υπεύθυνους και γενικά άτομα που έχουν την ευθύνη για την υποκίνηση του προσωπικού τους. Επίσης, σε εργαζόμενους που συμμετέχουν σε επιτροπές ασφάλειας, υπεύθυνους για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

7 Ιανουαρίου 2017 στην Λεμεσό


ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (F.A.W.)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων και οργανισμών που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα πρώτων βοηθών καθώς και σ’ άλλα αρμόδια πρόσωπα πρώτων βοηθειών. Είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με ψηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας. Περισσότερα εδώ...Για μετάβαση στην φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ .... 

Call now to find out how: 25587463
Optimize your business through...OPTIMUM !