Υπηρεσίες προβολής επιχειρήσεων

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η στοχευμένη προβολή υπηρεσιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω δημιουργίας ιστοσελίδων και μαζικής αποστολής email. 

Με την υπηρεσία αυτή προσφέρουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποστείλουν τις προσφορές ή τα διαφημιστικά τους φυλλάδια μέσω του διακομιστή μας σε διάφορες κατηγοριοποιημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

Οι τιμές για την υπηρεσία αυτή κυμαίνονται με την χιλιάδα. 

Πρόκειται για μια ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ, ΦΘΗΝΗ και κυρίως ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ μέθοδο προβολής υπηρεσιών και προϊόντων των επιχειρήσεων! 

Αποταθείτε κοντά μας για περισσότερες πληροφορίες και σχετική προσφορά.

Call now to find out how: 25587463
Optimize your business through...OPTIMUM !